close
Hotel Pella
ΕΣΠΑ Banner
ΕΣΠΑ Banner
Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου σύμφωνη με τον κανονισμό ΕΕ/2016/679 («ΓΚΠΔ»)

Προοίμιο

Στο ξενοδοχείο ΠΕΛΛΑ αναφερόμενο στο εξής ως «ξενοδοχείο» δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε
το απόρρητό σας. Η τήρηση της Πολιτικής Προστασίας («πολιτική») ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («∆ΠΧ») μαζί
με τυχόν αποποιήσεις ευθυνών καθορίζει τη βάση πάνω στην οποία συλλέγονται ∆ΠΧ για εσάς. Τα ∆ΠΧ είτε μας τα
παρέχετε εσείς με την ελεύθερη συγκατάθεσή σας απ’ ευθείας ή μας παρέχονται μέσω τρίτων οι οποίοι όμως έχουν
ήδη εξασφαλίζει την ελεύθερη συγκατάθεσή σας και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνη πάντοτε με τον ΓΚΠΣ.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τη χρήση των ∆ΠΧ.
Πληροφορίες και ΔΠΧ που συλλέγουμε για εσάς
Συλλέγουμε πληροφορίες και ∆ΠΧ από εσάς τα οποία παρέχετε με την ελεύθερη συγκατάθεσή σας είτε οι ίδιοι απ’
ευθείας, είτε μέσω τρίτων υπηρεσιών με τις οποίες αλληλεπιδράτε και σας έχουν ήδη ζητήσει την ελεύθερη
συγκατάθεσή σας. Μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των
παρακάτω κατά την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και χρήσης των εγκαταστάσεων μας από εσάς, τα οποία θα
μπορούσαν να περιέχουν ∆ΠΧ ή να θεωρηθούν ∆ΠΧ:

 • Ονοματεπώνυμο ,διεύθυνση κατοικίας η/και διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς
  τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού), αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, υπηκοότητα, ημερομηνία γεννήσεως. Στην
  περίπτωση που συνοδεύετε τέκνα (κάτω των 16 ετών) θα σας ζητηθεί να δηλώσετε ως επίσημος κηδεμόνας τα
  στοιχεία τους. Σημειώστε εδώ πως όλα τα παραπάνω στοιχεία απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία για την παροχή
  υπηρεσιών φιλοξενίας σε τουριστικά καταλύματα.
 • Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων του τραπεζικών σας λογαριασμών,
  των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σας ή άλλων στοιχείων πληρωμής.
 • Πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμά σας, η την συμμετοχή σας σε επαγγελματικούς ή άλλους οργανισμούς.
 • Ιατρικά δεδομένα, διατροφικές συνήθειες και πιθανές αλλεργίες
 • Και τέλος ότι άλλα στοιχεία που μας ζητάτε εσείς να επεξεργαστούμε για λογαριασμό σας ή τα οποία είναι
  απαραίτητα προκειμένου να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες καταλύματος,
  γυμναστικής/SPA, ψυχαγωγίας, συνεδρίων και δεξιώσεων
  Επίσης σας ενημερώνουμε ότι:
 • Στο ξενοδοχείο υπάρχει σύστημα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) σε χώρους που ορίζονται από την σχετική ελληνική
  νομοθεσία και την ελληνική Αρχή Προστασίας ∆ΠΧ. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης λειτουργεί για λόγους προστασίας
  της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των πελατών όπως επίσης και για λόγους προστασίας της
  ιδιοκτησίας.
 • Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο του ξενοδοχείου μας, το πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας μας παρέχει
  πληροφορίες όπως η τρέχουσα διεύθυνση IP που έχετε, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο χρόνος πρόσβασης
  και τις σελίδες του ιστοτόπου μας που επισκεφτήκατε συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση
  στατιστικών δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε
  τον ιστότοπό μας, τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και να σχεδιάσουμε νέες υπηρεσίες για εσάς
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να βοηθήσουμε στην παροχή των
  δεδομένων του ιστότοπού μας και να σας προσφέρουμε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη ανάλογη με τις δικές
  σας ανάγκες και απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή έχετε την δυνατότητα να μην αποδεχτείτε τα προτεινόμενα cookies.
  Σκοπός της επεξεργασίας ΔΠΧ
  Επεξεργαζόμαστε τα ∆ΠΧ για τους ακόλουθους σκοπούς
 • Λόγω σχετικών υποχρεώσεων της ελληνικής νομοθεσίας και φορολογίας
 • Λόγω έννομου συμφέροντος της επιχείρησης μας
 • Για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες φιλοξενίας και αναψυχής στο κατάλυμα μας τις οποίες εσείς έχετε ζητήσει
  μέσω της κράτησης σας.
 • Για να σας πληροφορήσουμε για όλες τις υπηρεσίες μας και πιθανές προσφορές (e-(e-mail marketing/sms
  marketing) εφ’ όσον έχουμε την σχετική συγκατάθεσή σας
 • Για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική μας

Ασφάλεια ΔΠΧ

Το ξενοδοχείο δεσμεύεται να καταβάλει κάθε εφικτή προσπάθεια προστασίας των ∆ΠΧ σας. Για το λόγο αυτό
χρησιμοποιούμε μια ποικιλία τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία των ∆ΠΧ από μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Λάβετε όμως υπ όψιν ότι κανένα φυσικό ή ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας
δεν είναι απολύτως ασφαλές. ∆εν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια των βάσεων δεδομένων μας, ούτε
μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω του ∆ιαδικτύου δεν θα τύχουν υποκλοπής.

∆εσμευόμαστε όμως να συνεχίσουμε να αναθεωρούμε και να βελτιώνουμε τις πολιτικές ασφαλείας και να εφαρμόζουμε
πρόσθετα μέτρα τεχνικά και οργανωτικά ασφαλείας, καθώς θα είναι διαθέσιμες οι νέες τεχνολογίες.
Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του ∆ιαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και ενδέχεται να συνεπάγεται τη διαβίβαση
δεδομένων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό συμβαίνει λόγω της χρήσεως λύσεων νέφους (cloud) για
φιλοξενία ιστοσελίδων, φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή λύσεις αποκλειστικού λογισμικού που μας έχουν
παραδοθεί μέσω του Cloud. Ωστόσο, σε κάθε περίπωση δεν επιτρέπουμε σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα δικά σας ∆ΠΧ για
δικούς τους σκοπούς. Παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν
μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που μας διαβιβάζονται. Συνεπώς οποιαδήποτε
διαβίβαση ∆ΠΧ γίνεται με δική σας ευθύνη. Άμα τη λήψη των ∆ΠΧ, χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να
αποφύγουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διατήρηση ΔΠΧ

Ο χρόνος που διατηρούνται τα ∆ΠΧ στο ξενοδοχείο καθορίζεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την
προστασία του κρατικού συμφέροντος και την πολιτική διατήρησης του ξενοδοχείου για την προστασία του έννομου
συμφέροντος της επιχείρησης
Διαβίβαση ΔΠΧ
∆εσμευόμαστε για την μη διαβίβαση των ∆ΠΧ σε τρίτους πέραν εκείνων με τους οποίους έχετε δώσει ήδη την συγκατάθεσή
σας (π.χ πρόγραμμα Miles and Bonus της Aegean Airlines).
Τα δικαιώματά σας
Συμφώνως προς τον ΓΚΠ∆ της ΕΕ μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση παροχής πληροφοριών ή τροποποίησης του τρόπου
με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς χωρίς χρέωση. Συνεπώς έχετε τα ακόλουθα
δικαιώματα:

 • Το «δικαίωμα πρόσβασης» στα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς
 • Το «δικαίωμα διόρθωσης» δεδομένων που σχετίζονται με εσάς.
 • Το δικαίωμα διαγραφής / διαγραφής δεδομένων που σχετίζονται με εσάς (“δικαίωμα λήθης”)
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων που αφορούν εσάς («δικαίωμα περιορισμού»).
 • Το δικαίωμα να «μεταφέρετε» ορισμένα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς από έναν οργανισμό σε άλλο («δικαίωμα
  μεταφοράς δεδομένων»).
 • Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με εσάς («δικαίωμα εναντίωσης»).
  Υπηρεσίες οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα πολιτική
 • ∆ιαμονή
 • Γυμναστήριο/Spa/Αναψυχή
 • Συνέδρια / σεμινάρια /κοινωνικές εκδηλώσεις
 • Εστιατόριο, μπαρ και άλλες υπηρεσίες συναφείς με τα τρόφιμα.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ και προώθησης από το ξενοδοχείο,
μπορείτε να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο unsubscribe στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να καταργήσετε την
εγγραφή και να ακυρώσετε τις επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μάρκετινγκ. Επίσης μπορείτε να δηλώσετε στην
σχετική φόρμα registration του ξενοδοχείου ότι δεν δίνετε συγκατάθεσή σας για τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου προώθησης και προώθησης οπότε μπορείτε να επιλέξετε να μην συμμετέχετε στις λίστες ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του ξενοδοχείου. Λάβετε υπόψη ότι ακόμα και αν αποχωρείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ από εμάς,
ίσως χρειαστεί να σας στείλουμε επικοινωνίες σχετικές με την υπηρεσία, όπως επιβεβαιώσεις τυχόν μελλοντικών
κρατήσεων που ίσως κάνετε.

 

Υπηρεσία WiFi

Για την υπηρεσία WiFi εντός του ξενοδοχείου παρακαλούμε δείτε την σχετική πολιτική (WiFi disclaimer)
Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία Θεόδωρος Χωροπανίτης Α.Ε. (ως Νομικό Πρόσωπο) με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για
θέματα ΓΚΠ∆ στην διεύθυνση e-mail: hpella@otenet.gr

 

Αλλαγές στην πολιτική

∆ιατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε αυτή την πολιτική εφαρμόζοντας νεώτερες διατάξεις της Ευρωπαϊκής και
Ελληνικής νομοθεσία και κατά την κρίση μας. Εάν προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές, θα καταχωρίσουμε τις αλλαγές
εδώ ώστε να μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση.